Dreamcatcher Nederland

Organisatie – The Dreamcatcher Foundation – Nederland

De Dreamcatcher foundation Nederland bestaat sinds 2006. Sonja van Proosdij en Jacqueline Beckers stonden aan de wieg van onze stichting. Vanuit hun journalistieke reiservaringen waren ze Dreamcatcher Zuid-Afrika op hun pad tegengekomen. Zij besloten de achterstelling van met name die van zwarte vrouwen te gaan helpen.
Het eerste doel is om de vrouwen een zelfstandig inkomen te laten verwerven in het toerisme dat een van de grote inkomstenbronnen in Zuid-Afrika is. De lokale bevolking maakt hier nog onvoldoende deel van uit.
Inmiddels in 2018 zijn de Sonja en Jacqueline overleden maar bestaat de stichting nog steeds met nog steeds als doel om de lokale bevolking, met name de vrouwen te versterken zodat ze in hun eigen inkomen kunnen voorzien.

The Dreamcatcher Foundation wil via sociaal-toerisme (community-based tourism) de zwarte en gekleurde Zuid-Afrikaanse bevolking helpen de armoede te overwinnen en een menswaardig bestaan op te bouwen. Daarbij richt Dreamcatcher zich vooral op de vrouwen in de townships, zogenaamde Kamamma’s, en helpt ze zelfstandig ondernemer te worden in het toerisme. Hiervoor zijn 2 projecten ontwikkeld: ‘Home-stay’ = Logeren bij de Kamamma in een township – en ‘Cook-up with Kamamma’ = Samen een traditionele maaltijd bereiden en proeven.

Doneren

Er is veel geld nodig voor de projecten, zodat de zwarte vrouw haar kans kan pakken voor een eigen onafhankelijke bestaan. Dreamcatcher krijgt vrijwel geen financiële steun van de Zuid-Afrikaanse regering ondanks dat het een 100% ‘black empowered’ organisatie is. Daarom is Dreamcatcher op zoek naar donateurs om haar goede werk voort te kunnen zetten. Hierbij is de organisatie volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen. Daarom zijn wij iedereen die onze hulpverlening ondersteunt erg dankbaar.

Doneren kan op ING Gironummer NL23INGB0005126929, maar ook erg eenvoudig, veilig en snel online.

Donaties zijn aftrekbaar! De Nederlandse stichting Dreamcatcher is voor de belasting een ‘goede doelen’ organisatie, dus alle giften zijn aftrekbaar.